zondag 9 juli 2017

Kijk eens naar wat je al hebt en naar wat God kan!

Als ik gevraagd wordt om een bepaalde klus te gaan doen, dan betrap ik mezelf er vaak op dat ik de neiging heb om te denken in onmogelijkheden. Er komen verschillende gedachten in mij op: Daar ben jij toch eigenlijk niet goed genoeg voor? Anderen kunnen dat toch veel beter? Daar heb jij toch helemaal geen tijd voor? Hoe zou je dat ooit moeten doen? Daar heb je toch helemaal de spullen of het geld niet voor?

Ook als God mij iets op mijn hart legt om iets te gaan doen, dan heb ik vaak allerlei redenen om het maar niet te doen. Nu vragen of je mag bidden voor die persoon? Dat vindt die ander vast heel raar. En stel dat er dan niets gebeurt? Nu mijn hulp aanbieden? Maar ik heb het al zo druk! Met hem een praatje gaan maken? Maar dat is zo'n vreemde figuur, daar heb ik helemaal geen klik mee! God vraagt soms echt onmogelijke dingen! Meestal zelfs! Toch?

zondag 18 juni 2017

Ben je (nog) bezig met de goede dingen?

Denk je er wel eens over na met wat voor dingen je allemaal bezig bent? Zijn dat echt de dingen die je graag wilt doen? Dingen die passen bij je en waar je energie van krijgt? Je baantje, je vriendengroep, je opleiding, de sport of andere activiteiten die je doet ... Zijn het voor jou de goede dingen? Passen ze bij jou als persoon? Zijn het de dingen waarvan je ook het gevoel hebt, dat God die op je pad heeft geplaatst? Of zijn er ook dingen waarover je twijfelt ... waar je eigenlijk geen goed gevoel bij hebt hebt?

Belangrijk om daar voor jezelf eens over na te denken. Daar ook echt de tijd voor te nemen. Terug kijken op het afgelopen jaar. En dat ook met God te bespreken. 'Zit ik nog op de juiste weg?' Misschien ervaar je dan een bevestiging en ben je blij met hoe het met je gaat. Misschien merk je dat je andere keuzes moet maken. Misschien is het doel wel goed, maar moet de weg er naar toe anders. 

Misschien ben je wel eens op een begrafenis geweest. Vaak wordt er dan terug gekeken op het leven van de overledene. Wie was hij of zij als persoon? Wat betekende hij of zij voor anderen? Wat heeft iemand allemaal gedaan in zijn of haar leven? 'Er waren moeilijke perioden, maar wat waren er ook veel mooie momenten. Wat hebben we veel mooie dingen mee gemaakt. Wat is er veel om in dankbaarheid op terug te kijken!' zo hoor je dan. We willen niet blijven hangen in het negatieve, maar vooral het positieve voor ogen houden.

zondag 7 mei 2017

Vertel het verder!

vertellen over Jezus
Anderen vertellen over Jezus ... Veel christenen doen dat. Als je hen zou vragen waarom, dan zullen de meesten als reden noemen, dat Jezus ons daar zelf de opdracht voor geeft in Matteüs 28:19-20a (NBV), ook wel bekend als het 'zendingsbevel': "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb."

Een hele bekende tekst! Maar ineens viel mij het woordje 'dus' mij op. "Ga dus heen" staat er in de NBV. Nog nooit was me dát opgevallen! 

Het lijkt maar een simpel woordje ... Maar het heeft in dit geval een grote betekenis! Het woord 'dus' wil zeggen, dat er een conclusie wordt getrokken. En daarom is het belangrijk om te lezen wat Jezus net daar vóór heeft gezegd. "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18 NBV) En dan gaat Hij verder met de zin "Gaat dus heen". De opdracht die Jezus geeft, is dus het gevolg van wat Hij daar vóór gezegd heeft!

zondag 26 maart 2017

Wie zijn jouw voorbeelden?

Voorbeelden nodigAls mens kom je soms terecht in een situatie waarin je het niet meer ziet zitten. Het is zo groot, zo ingewikkeld of het voelt zo uitzichtloos, dat je er moedeloos van wordt. Misschien wel wanhopig ... Als je zo'n situatie hebt meegemaakt, neem dan even de tijd om teug te denken. Wie of wat heeft jou er toen weer bovenop geholpen? Hoe kwam het dat je ondanks de situatie toch weer hoop kreeg of moed?

Pas las ik het Bijbelboek Jozua. En ik werd geraakt door een gebeurtenis die staat beschreven in Jozua 3: De Israëlieten staan bij de Jordaan, die ver buiten zijn oevers is getreden. Een brede en snel stromende watermassa. En daar moeten ze allemaal doorheen: jonge mannen en vrouwen, maar ook de oude mensen, de tieners de kinderen, alle dieren. En die kolkende watermassa gaat echt niet zomaar aan de kant. God had hun een prachtig land beloofd. Maar die rivier maakt het onmogelijk er te komen ... En dat terwijl je al zo lang onderweg bent ... Daar wordt je toch totaal moedeloos van?

zondag 5 maart 2017

Het familiediner

vergeving
Heb je op TV wel eens naar 'Het Familiediner' gekeken? "Het programma waarin Bert van Leeuwen familieleden weer bij elkaar aan één tafel brengt." Een eerste stapje op weg om problemen in de familie weer goed te maken. Wat gaat er veel mis tussen mensen, ook binnen families! Soms gebeuren er echt vreselijke dingen. Dingen die nooit hadden mogen gebeuren. En dat poets je niet zo maar even weg. Maar in veel gevallen gaat het alleen om misverstanden, koppigheid, je recht willen halen, niet de minste willen zijn. 

Nu zitten er ook christenen in het programma. Zou je juist bij hen niet iets totaal anders moeten zien? Misschien is het een open deur intrappen, maar is het niet heel vreemd dat er Christenen in dit programma zitten? De Bijbel leert ons toch een heel andere manier van omgaan met elkaar dan de verhalen die we in dit programma horen?

zondag 5 februari 2017

Wat is het belangrijkste in je leven?

Geestelijke strijd'Is het nou écht zo belangrijk om een keuze voor Jezus te maken? Ik ga regelmatig naar de kerk, ik ga naar school, heb lol met mijn vrienden, ik ben gezond. Het gaat toch prima met me? Ik zeg niet dat het geloof niet belangrijk is, hoor. Maar dat ik nu echt keuzes zou moeten maken, dat zie ik niet zo.' 

'Lees je wel eens in de Bijbel?' vroeg ik. 'Soms, af en toe pak ik hem wel eens. Maar ik snap er niet zoveel van en dus stop ik er weer mee.' 'Bid je wel eens?' vroeg ik. 'Dat vind ik lastig! Ik heb het gevoel dat ik maar wat in de lucht zit te praten. Ik heb niet echt het idee dat God daar wat mee doet ofzo.' 'Waaraan zou je dat dan willen merken?' vroeg ik. 'Nou dat Hij mijn problemen oplost, bijvoorbeeld. Maar daar merk ik helemaal niets van! Soms denk ik wel eens, dat het alleen maar erger wordt.' 'Heb je het wel eens omgedraaid?' vroeg ik. 'Dus niet aan God vragen om dingen te veranderen, maar aan God vragen waarin jij kunt veranderen?' 'Ehm ... nee ... niet echt.' 'OK. Zou je het aandurven om dat vanavond aan Hem te vragen? En ben je dan ook bereid om te doen, wat Hij je vraagt?' 'Tsja ... misschien ... Maar ja, ik weet niet waar Hij dan mee gaat komen, hè. Dus ja, dat vind ik wel een lastige.'

zondag 8 januari 2017

Veilig bij God en dus veilig bij elkaar

samen bijbel lezen en biddenIn veel kerken ontmoeten tieners elkaar tijdens een tienerkring, jeugdgroep of jeugdvereniging. Samen de Bijbel onderzoeken, praten over het geloof, praten over dingen in je leven die je lastig vindt. Het eerste lukt vaak nog wel. De andere twee dingen blijken vaak best lastig!

Als het gesprek te persoonlijk wordt, dan valt het vaak ineens stil. Mensen vinden het moeilijk om zichzelf kwetsbaar op te stellen. 'Ik heb eerst tijd nodig om elkaar beter te leren kennen en me veilig te voelen' is dan vaak het argument. Op zich best begrijpelijk, want je gaat toch niet zomaar je hele ziel en zaligheid op tafel leggen?

Maar klopt die redenering wel? Want als we als geloofsgenoten, als kinderen van dezelfde God en Vader, elkaar niet vertrouwen en niet met elkaar kunnen delen wat we op ons hart hebben, is het dan niet onmogelijk om elkaar echt te leren kennen? Als je zaken voor elkaar achter houdt, dan blijft dat tussen je in staan.