zondag 29 oktober 2017

Maak jij het verschil?

Op vrijdag doe ik de weekendboodschappen. Met een volle kar moet ik om bij de auto te komen langs de straatkrantverkoper, een al wat oudere man. Elke week krijg ik weer die vraag in mijn hoofd: Zal ik een krant meenemen of niet. Hoe dan ook moet ik met die volle kar langs hem heen. Als ik hem niets geef voel ik me schuldig. Als ik hem wel wat geef ook. Want wat is nu €1,75 ten opzichte van mijn volle kar met boodschappen. Hij moet daar minstens de hele ochtend staan om zijn kranten te slijten. En aan het eind van de dag heeft hij amper de helft van de waarde van mijn boodschappenkar in zijn zak. Ik zoek naar redenen om door te lopen ... Is het geen oplichter? Is het niet zijn eigen schuld dat hij daar staat? Hij kan toch ...

Ik moest aan hem denken toen ik de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus las. Vooral die ene zin: "Hij verlangde er naar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen." (Lucas 16:21 HSV) Wat is het toch oneerlijk verdeeld! Een rijke man voor wie elke dag een feest is. Voor zijn deur een doodzieke man, die leeft van het afval van de rijke. Elke dag dat de rijke man zijn huis in of uit ging, zag hij het! Maar blijkbaar kon het hem niets schelen ...

zondag 15 oktober 2017

Stilte als aanbidding

Ben jij wel eens ergens waar het helemaal stil is? Geen muziek, geen mensen die praten, geen geluiden om je heen ... gewoon helemaal stil. Wat gebeurt er op zo'n moment met je? Geniet je er van? Of maakt het je juist onrustig?

Stilte ... je moet het echt op zoeken. Als ik naar mezelf kijk, dan is de stilte er pas als ik 's avonds in mijn bed lig. En zelfs dan is er nog het geluid van bijvoorbeeld voorbijrijdend verkeer of muziek van de buren. 

Stilte ... Het voelt soms haast onwennig. Ineens ben je alleen. Alleen met jezelf, met je eigen gedachten. Maar ook: alleen met God. Als alle stemmen en geluiden om mij heen stil worden, als alle prikkels om mij heen weg zijn, dan ontstaat er ruimte. Ruimte om mijn aandacht op God te richten, ruimte om Zijn stem te leren verstaan.

zondag 1 oktober 2017

Nieuw leven voor jou!

In de vorige Bijbelstudie stonden we stil bij dat Jezus iets wil doen aan je geestelijke dorst: God wil niet dat je droog komt te staan! Als je het allemaal niet meer ziet zitten, is Jezus de enige bron, waar je met je 'dorst' naar toe kan. God wil je door Jezus, Zijn Zoon, nieuwe kracht en nieuw leven geven. Zijn liefde stroomt als een rivier, die nooit opdroogt, voor iedereen die met zijn of haar dorst naar Hem toe gaat. Dat is de boodschap door de hele Bijbel heen.

Water speelt een belangrijke rol in de weg die God met Zijn volk gaat. Het begint al bij de schepping. God maakt scheiding tussen water en land. Het water moet de Schepper gehoorzamen. Hij spreekt tegen het woeste water. Zo maakt God midden in die woeste watermassa een plaats voor de mens om te leven. Maar ook voor dat leven zelf hebben mensen, maar ook planten en dieren water nodig! En ook daarin voorzag God: "Maar een damp steeg uit de aarde op en bevochtigde de hele aardbodem." (Genesis 2:6 HSV) God laat precies genoeg water toe om vruchtbaarheid en nieuw leven te brengen.

zondag 24 september 2017

God wil niet dat je droog komt te staan

water drinkenWat is het eerste dat je doet na het sporten? Precies: water drinken! Water, daar kun je niet zonder! Je lichaam bestaat zelfs voor meer dan de helft uit water. In normale omstandigheden houd je het maximaal drie dagen zonder water uit. Langzamerhand krijg je allerlei klachten: uitdrogingsverschijnselen krijgen, bepaalde organen stoppen er mee, je krijgt concentratieproblemen ... Je lichaam sterft langzamerhand af.

Stel je hebt heel erg dorst ... Dan kun je de kraan aan zetten of naar de winkel gaan om flessen water te halen, maar als je er niet van drinkt, dan heb je er niets aan! Dan zul je alsnog uitdrogen en uiteindelijk sterven.

Jezus leert ons, dat dit niet alleen voor ons lichaam geldt, maar ook voor ons geloof. Voor geestelijke dorst, zeg maar. Als je geestelijk droog kom te staan, dan hou je dat ook niet lang vol. Je hebt 'geestelijk water' nodig! En dat water moet je vervolgens ook echt gaan drinken! Drinken bij God. Doe je dat niet, dan ga je ook in geestelijke langzaam dood!

zondag 9 juli 2017

Kijk eens naar wat je al hebt en naar wat God kan!

Als ik gevraagd wordt om een bepaalde klus te gaan doen, dan betrap ik mezelf er vaak op dat ik de neiging heb om te denken in onmogelijkheden. Er komen verschillende gedachten in mij op: Daar ben jij toch eigenlijk niet goed genoeg voor? Anderen kunnen dat toch veel beter? Daar heb jij toch helemaal geen tijd voor? Hoe zou je dat ooit moeten doen? Daar heb je toch helemaal de spullen of het geld niet voor?

Ook als God mij iets op mijn hart legt om iets te gaan doen, dan heb ik vaak allerlei redenen om het maar niet te doen. Nu vragen of je mag bidden voor die persoon? Dat vindt die ander vast heel raar. En stel dat er dan niets gebeurt? Nu mijn hulp aanbieden? Maar ik heb het al zo druk! Met hem een praatje gaan maken? Maar dat is zo'n vreemde figuur, daar heb ik helemaal geen klik mee! God vraagt soms echt onmogelijke dingen! Meestal zelfs! Toch?

zondag 18 juni 2017

Ben je (nog) bezig met de goede dingen?

Denk je er wel eens over na met wat voor dingen je allemaal bezig bent? Zijn dat echt de dingen die je graag wilt doen? Dingen die passen bij je en waar je energie van krijgt? Je baantje, je vriendengroep, je opleiding, de sport of andere activiteiten die je doet ... Zijn het voor jou de goede dingen? Passen ze bij jou als persoon? Zijn het de dingen waarvan je ook het gevoel hebt, dat God die op je pad heeft geplaatst? Of zijn er ook dingen waarover je twijfelt ... waar je eigenlijk geen goed gevoel bij hebt hebt?

Belangrijk om daar voor jezelf eens over na te denken. Daar ook echt de tijd voor te nemen. Terug kijken op het afgelopen jaar. En dat ook met God te bespreken. 'Zit ik nog op de juiste weg?' Misschien ervaar je dan een bevestiging en ben je blij met hoe het met je gaat. Misschien merk je dat je andere keuzes moet maken. Misschien is het doel wel goed, maar moet de weg er naar toe anders. 

Misschien ben je wel eens op een begrafenis geweest. Vaak wordt er dan terug gekeken op het leven van de overledene. Wie was hij of zij als persoon? Wat betekende hij of zij voor anderen? Wat heeft iemand allemaal gedaan in zijn of haar leven? 'Er waren moeilijke perioden, maar wat waren er ook veel mooie momenten. Wat hebben we veel mooie dingen mee gemaakt. Wat is er veel om in dankbaarheid op terug te kijken!' zo hoor je dan. We willen niet blijven hangen in het negatieve, maar vooral het positieve voor ogen houden.

zondag 7 mei 2017

Vertel het verder!

vertellen over Jezus
Anderen vertellen over Jezus ... Veel christenen doen dat. Als je hen zou vragen waarom, dan zullen de meesten als reden noemen, dat Jezus ons daar zelf de opdracht voor geeft in Matteüs 28:19-20a (NBV), ook wel bekend als het 'zendingsbevel': "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb."

Een hele bekende tekst! Maar ineens viel mij het woordje 'dus' mij op. "Ga dus heen" staat er in de NBV. Nog nooit was me dát opgevallen! 

Het lijkt maar een simpel woordje ... Maar het heeft in dit geval een grote betekenis! Het woord 'dus' wil zeggen, dat er een conclusie wordt getrokken. En daarom is het belangrijk om te lezen wat Jezus net daar vóór heeft gezegd. "Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde." (Matteüs 28:18 NBV) En dan gaat Hij verder met de zin "Gaat dus heen". De opdracht die Jezus geeft, is dus het gevolg van wat Hij daar vóór gezegd heeft!