zondag 26 maart 2017

Wie zijn jouw voorbeelden?

Voorbeelden nodigAls mens kom je soms terecht in een situatie waarin je het niet meer ziet zitten. Het is zo groot, zo ingewikkeld of het voelt zo uitzichtloos, dat je er moedeloos van wordt. Misschien wel wanhopig ... Als je zo'n situatie hebt meegemaakt, neem dan even de tijd om teug te denken. Wie of wat heeft jou er toen weer bovenop geholpen? Hoe kwam het dat je ondanks de situatie toch weer hoop kreeg of moed?

Pas las ik het Bijbelboek Jozua. En ik werd geraakt door een gebeurtenis die staat beschreven in Jozua 3: De Israëlieten staan bij de Jordaan, die ver buiten zijn oevers is getreden. Een brede en snel stromende watermassa. En daar moeten ze allemaal doorheen: jonge mannen en vrouwen, maar ook de oude mensen, de tieners de kinderen, alle dieren. En die kolkende watermassa gaat echt niet zomaar aan de kant. God had hun een prachtig land beloofd. Maar die rivier maakt het onmogelijk er te komen ... En dat terwijl je al zo lang onderweg bent ... Daar wordt je toch totaal moedeloos van?


Weet je wat me raakte? Jozua! Bij hem is niets van moedeloosheid te merken! En weet je waarom? Hij kijkt niet naar de omstandigheden, maar naar God! Jozua houdt zich vast aan wat God had beloofd. En het bijzondere is: hij neemt het hele volk als het ware op sleeptouw! Hij laat de mensen opdracht geven om zich klaar te maken voor de reis. 'Bereid je voor!' is de boodschap. 

Jozua geeft het volk drie belangrijke aandachtspunten. De eerste is, dat ze moeten letten op de ark. De ark van het verbond, het teken van Gods aanwezigheid, gaat voorop. En op een afstand van ongeveer een kilometer moet iedereen daar achter aan gaan. Waarom? "Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest." (Jozua 3:4 NBV) Als je met je neus bovenop de ark zou lopen, dan heb je geen idee waar je naar toe gaat. Simpelweg omdat je de weg niet kunt overzien. Maar wanneer je op afstand volgt, dan zie je de route die ark is gegaan. Dan heb je overzicht en kun je in alle rust de weg leren kennen en die weg ook gaan. Doordat je vooruit kunt kijken, ontstaat er vertrouwen.

Tweede aandachtspunt die Jozua geeft: heilig je! Maak je klaar voor een ontmoeting met God. Zorg ervoor dat er niets meer is, dat een ontmoeting met God in de weg staat. En ook hierbij vertelt Jozua de reden: "Want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten." (Jozua 3:5 NBV) God gaat Zijn kracht laten zien. God gaat iets van Zijn Koninkrijk laten zien aan Zijn volk. Dan doe je er toch alles aan om daar bij te zijn. Dan wil je niet dat er iets is bij jou om dát te missen? 

En het laatste aandachtspunt is speciaal voor de priesters, de geestelijke leiders. Zij moeten de ark op hun schouders nemen en het water in stappen en dán pas zal er een pad zichtbaar worden. Kortom: God vraagt om geloof en vertrouwen. Hij belooft iets, maar zij moeten letterlijk wel stappen zetten om die beloften ook in vervulling te zien gaan.

Met zijn geloof en met de aanwijzigingen die hij geeft aan het volk is Jozua een geweldig voorbeeld voor iedereen! Weet je dat er hiervan meer voorbeelden in de Bijbel staan? Abraham, die van God de opdracht krijgt om naar het land te gaan, dat Hij zal wijzen. Daarna is het aan Abraham om stappen te zetten, om te gaan in geloof. En Noach, die op het droge, zonder water in de buurt, een enorme boot moest gaan bouwen. En Mozes, die het volk moet gaan leiden en naar de farao toe moet. David, die het gevecht met Goliath aan ging. In Hebreeën 11 staan er nog een paar. 

Met alleen kijken naar voorbeelden ben je er niet. As je iets moet gaan tekenen, dan kun je eindeloos naar het voorbeeld blijven kijken, maar er zal niet spontaan een tekening komen. Die tekening komt er pas, wanneer jij het potlood pakt een aan de slag gaat. God belooft zegen, maar je moet wel stappen zetten! Daar is geloof voor nodig en vertrouwen! Zonder twijfel er op vertrouwen dat God doet wat hij belooft en doen wat Hij zegt. 

Heb je een idee wat God aan jou vraagt? Maak je er tijd voor om naar Hem te luisteren? Ben je je er bewust van, dat Hij altijd bij je is? Heb je oog voor wat Hij je elke dag geeft en kijk je er naar uit wat Hij nog voor jou in petto heeft? Durf je stappen te zetten, ook als je nog niet precies overziet waar je uit komt? En kan jouw geloof onderweg tegen een stootje? 

Probeer de aanwijzingen van Jozua zelf ook eens toe te passen, zeker als je door een moeilijke tijd gaat of het allemaal niet mer ziet zitten:

  • Kijk naar je leiders, naar je voorbeelden. Niet met je neus er bovenop, maar op een afstandje. Kijk wat ze doen en hoe ze dat doen. Kijk naar welke weg zij gaan. Praat er met hen over. Denk er over na. Volg hun voorbeeld en kom in beweging!
  • Vraag je af of er dingen zijn die jouw belemmeren in een ontmoeting met God. Zijn er dingen die tussen jou en God in staan? Ruim die dan op. Doe het weg uit je leven. 
  • Volg leiders, die hun voeten in het water durven zetten, ook als er nog helemaal geen pad zichtbaar is! Leiders die leven in gehoorzaamheid aan en vertrouwen op God!
Even terug naar het volk Israël. Samen moeten ze de stap zetten. De priesters gaan voorop met de ark. God gaat voorop! De anderen volgen. Er zijn leiders, die letterlijk met God samen het water in stappen. Zij geven het voorbeeld. Hun gehoorzaamheid en vertrouwen is de basis voor een pad voor de rest. Voorbeelden voor de gemeente, de 'geloofshelden'. Leiders die ondanks de omstandigheden naar Jezus blijven kijken en de anderen daarin mee nemen. 

Gelovige leiders, goede voorbeelden, zijn van levensbelang! Lees de voorbeelden maar in Richteren, in 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken. Zowel goede als slechte voorbeelden hebben grote gevolgen! Lees bijvoorbeeld wat er staat over Jerobeam: "De Israëlieten volgden in alle opzichten het slechte voorbeeld van Jerobeam en braken niet met zijn zondige praktijken." (2 Koningen 17:22 NBV) Hij sleurt het hele volk mee, met alle gevolgen van dien! 

Leiders hebben dus een verantwoordelijke taak. "Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn." (Titus 2:7 NBV) Maar de volgers hebben net zo goed een verantwoordelijkheid! "Volg mij na, broeders en zusters, en kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Ik heb u al vaak gezegd, en zeg nu zelfs met tranen in mijn ogen: velen leven als vijand van het kruis van Christus." (Filippenzen 3:17-18 NBV) Als je niets doet met de goede voorbeelden om je heen, dan kun je een 'vijand van het kruis van Christus' worden! In plaats van meewerken met Gods plan, werk je Gods plan dan tegen.

Wie zijn jouw goede voorbeelden, jouw 'geloofshelden'? En wat maakt hen tot een voorbeeld? Weet je wat Jezus daar zelf over zegt? "Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen." (Johannes 13:12-15 NBV) Jezus is het allergrootste en allerbeste voorbeeld! Herken je Jezus in degene die jij ziet als jouw voorbeeld? Wordt jouw geloof sterker door het volgen van jouw voorbeeld? Als dat niet zo is, dan moet je je afvragen of je dan wel het goede voorbeeld volgt.

En weet je wat ook belangrijk is? Bidden voor je voorbeelden! Voorbeeld zijn kun je nooit op eigen kracht. Paulus vraagt daarom aan de Efeziërs: "Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is." (Efeziërs 6:19-20 NBV). Bid daarom voor je leiders en voor je voorbeelden: voorgangers, dominees, ouderlingen, oudsten, diakenen, kringleiders, tienerleiders, leraren op school, goede vrienden. Zij hebben allemaal jouw gebed nodig om goede voorbeelden te zijn. Vraag God ook of Jezus ook in jou zelf zichtbaar mag zijn. Zodat je zelf ook weer een voorbeeld bent voor anderen. In gebed mag iedereen zo zijn of haar plaats innemen. 

Paulus vertelt ons, dat goede voorbeelden belangrijk zijn om geestelijk volwassen te worden. En door geestelijk volwassen te worden, door steeds sterker in je geloof te worden, wordt Jezus steeds meer zichtbaar in jou! Voorbeelden zijn Gods geschenk aan jou: "En Hij heeft dus geschenken gegeven aan de gemeente: Hij maakte sommige mensen tot boodschappers van God, anderen tot profeten, anderen tot evangelisten, en weer anderen tot herders en leraren. Zij moeten de gelovigen helpen geestelijk volwassen te worden. Zij leren hoe ze elkaar en de Heer moeten diene, zodat het Lichaam van Christus sterk en volwassen wordt. Zo zullen we allemaal helemaal één worden in het geloof. En zo zullen we de zoon van God goed leren kennen. Dan zijn we geestelijk volwassen, helemaal vol van Christus. Dan zijn we geen onvolwassen mensen meer die steeds van gedachten veranderen. Dan lijken we niet meer op golven die op en neer en heen en weer geslingerd worden door de wind. Daarmee bedoel ik: dan geloven we niet meer zomaar alles wat allerlei bedriegers ons wijs proberen te maken. Want ze proberen ons allerlei verkeerde dingen te leren. Maar we moeten vol liefde vasthouden aan de waarheid. Alleen zo worden we steeds volwassener in het geloof. En daardoor worden we steeds meer één met Christus." (Efeziërs 4:11-15 BB) Belangrijk dus om de goede voorbeelden te hebben en afscheid te nemen van de slechte voorbeelden!

*********************************

Om over na te denken:

  • Heb je wel eens in een hele lastige situatie gezeten? Een moment en een periode dat je echt niet meer wist wat je moest doen? Denk eens terug wie er toen belangrijk voor jou zijn geweest. Waarom waren zij belangrijk op dat moment?
  • Zijn er mensen die voor jou echt een voorbeeld zijn? Leg eens uit waarom zij een voorbeeld zijn?
  • Denk eens aan iemand die echt een voorbeeld is voor jou. Welke eigenschappen van Jezus zie je in deze persoon terug?
  • Heb je het idee, dat door deze persoon, dit voorbeeld voor jou, jouw geloof ook sterker wordt? Waar merk je dat aan?
  • Stel dat je bij jezelf merkt, dat degene die voor jou een voorbeeld is, tussen jou en God in komt te staan. Of dat je merkt dat deze persoon dingen doet, die botsen met jouw geloof in God. Zou je dan bereid zijn om van deze persoon afscheid te nemen?
  • Voor wie zou jij zelf een voorbeeld kunnen zijn?


*********************************

Gebed:


Vader, dank U wel, dat U mij in de Bijbel zoveel mensen geeft als voorbeeld. Mensen van wie ik kan leren. Dank U wel, dat U ook nu nog mensen gebruikt om voor mij een voorbeeld te zijn. Help mij om goed te kijken naar deze voorbeelden. Geef dat mijn geloof in U er door gaat groeien en steeds sterker wordt. Heer, er zijn ook slechte voorbeelden. Mensen waardoor ik juist bij U vandaan getrokken wordt. Mensen die mij de verkeerde kan op sturen. Help mij door Uw Heilige Geest om de goede en de slechte voorbeelden van elkaar te onderscheiden. Laat het mij zien, wanneer ik achter de verkeerde voorbeelden aan loop. Help mij om keuzes te maken daarin. Vergeef mij de verkeerde keuzes die ik daarin heb gemaakt en blijf mij Uw weg wijzen, zodat ik steeds meer één met Christus wordt. Laat mij ook zelf een voorbeeld zijn voor anderen.

In Jezus' Naam, amen.

1 opmerking: